Veel gestelde vragen

Huurders en verhuurders

Om verschillende redenen is de verhuur door particulieren stukken goedkoper dan die van een bedrijf. Of voor het gemak omdat je het meestal lopend kan ophalen. Dus ook nog eens geen transportkosten. Bovendien leer je mensen in je wijk kennen.

Daar kunnen hele verschillende redenen voor zijn. Er zijn verhuurders die het uitsluitend en alleen voor het geld doen. Anderen doen het voor de gezelligheid. Want je leert zo wel veel mensen uit je buurt kennen. Weer anderen doen het om de lol. Ach zoveel mensen zoveel redenen om te verhuren.

Hurenvanburen is geheel gratis en is op zoek naar adverteerders en sponsoren.

De Dag(huur)prijs is afhankelijk van de vraag en aanbod. Als de dagprijs te hoog is zal het object niet worden verhuurd. Is de dagprijs te laag dan wordt het goed verhuurd maar doet de verhuurder zichzelf te kort. Met andere woorden huurder en verhuurder moeten als ondernemer denken.

Dat onderbouwt de borg en dagprijs en geeft de huurder een kwaliteits indicatie.

Het bouwjaar in combinatie met de nieuwwaarde geven een onderbouwing voor de borg die er wordt gevraagd

De borg wordt door de verhuurder zelf bepaald. Ook hier geldt vraag en aanbod. Er moet dus in elk geval een relatie zijn met de nieuwwaarde, de leeftijd, en de huurprijs. Is de borg te hoog dan zal er niet worden verhuurd. Deze moet dus redelijk zijn

Wij gaan er van uit dat 99 % van de deelnemers van hurenvanburen dit met oprecht goede bedoelingen doen. (Voor de lol, voor het gemak, voor de gezelligheid of voor het geld). Maar helaas kunnen er ook hier rotte appelen tussen zitten. Als verhuurder kunt u om een legitimatie vragen om te zien of de huurder zegt wie hij is en of hij inderdaad woont waar hij zegt dat hij woont. Als huurder moet u bij het afhalen van het item letten of alle functies van het apparaat werken en of er geen beschadigingen zijn. Zijn deze er wel maak dan daar een notitie in het bijzijn van de verhuurder.

Bij de huurovereenkomst die je als verhuurder en huurder hebt getekend staan de de spelregels die van toepassing zijn op het moment dat het verhuurde stuk gaat of beschadigd wordt.

Nee, daar kunnen wij niet in bemiddelen. Hurenvanburen is alleen een ontmoetingsplaats

Als huurder hoef je je niet te registreren. De verhuurder kan wel zien of de huurder geregistreerd is of niet. Hurenvanburen geeft jou de keus of je aan een niet geregistreerde huurder wilt verhuren. Als verhuurder moet je wel geregistreerd worden. Anders kunnen we niet met je corresponderen.

Zou best kunnen, maar wij adviseren altijd de zaak onderling te schikken. Van de rekening van een advocaat wordt niemand gelukkig.

Aan de verhuur van een auto of een stuk handgereedschap zitten hele andere risico s Hurenvanburen heeft hiermee rekening gehouden.

De legitimatie bevestigt dat degene die huurt degene is die hij zegt dat hij is en dat hij woont waar hij zegt dat hij woont. Controleer daarom altijd de postcode en huisnummer.

Ja natuurlijk. Hurenvanburen kan dat niet controleren. Maar jij als verhuurder moet bij onbekenden altijd vragen om identificatie papieren. Daarbij moet je vooral controleren of de postcode overeenkomt met die je gemaild hebt gekregen van Hurenvanburen

Zolang het legaal is mag alles worden verhuurd.

Verhuurders met een verkeerde instelling kunnen door huurders worden gemeld op info@hurenvanburen.nl en zullen worden verwijderd van de website.

Als huurder hoef je je niet te registreren op de website. De verhuurder krijgt echter wel te zien of je bent geregistreerd. Deze vindt het betrouwbaarder als je wel bent geregistreerd.

Hurenvanburen controleert de gegevens van de verhuurder. Als er twijfel is over de juistheid dan worden ze niet aanvaard als verhuurder. Bovendien kan elke huurder melding maken van onbehoorlijke verhuurders of andersom. Hurenvanburen zal na onderzoek kunnen besluiten dat de (ver)huurder verder geen toegang meer kan krijgen tot de website

Hurenvanburen garandeert dat al uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet zullen worden verkocht of verhuurd aan derden.

Heb je nog vragen neem dan contact met ons op.

      0655 625444

info@hurenvanburen.nl

HURENVANBUREN

De Omloop 14

1566 GW Assendelft